Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Rewolucja kubańska ( 1956-1959) w kontekście sztuki wojennej

Authors

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Rewolucja kubańska
  • Sztuka wojenna
Pages (from - to)

117 - 148

Comments

Streszczenie w języku angielskim przy pracach

Book

Wojny i konflikty zbrojne po 1945 roku : zbiór studiów. T. 4

Points of MNiSW / chapter

20.0