Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Naše More 2019

Redaktorzy

Dodatkowy tytuł

PL Naše More 2019 : 1st International Conference of Maritime Science & Technology

Rok publikacji

2019

Typ książki

monografia naukowa / materiały konferencyjne

Język publikacji

angielski

Miejsce

Dubrovnik, Croatia

Wydawca

University of Dubrovnik, Maritime Department

Data udostępnienia online

2019

Data opublikowania

2019

Liczba stron

694

ISBN

978-953-7153-52-6

URL

https://bib.irb.hr/datoteka/1029358.NASE_MORE_2019_Conference_proceedings.pdf#page=114

Rozdziały
Use of maritime transport by Polish Armed Forces : experience and future (s. 194-201)
Konferencja

1st International Conference of Maritime Science & Technology, 17-18.10.2019, Dubrovnik, Croatia

Typ licencji

inne

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania