Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Wybrane aspekty zastosowania bojowego lotnictwa

Redaktorzy

Rok publikacji

2017

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Dęblin, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

Wydawca z listy MNiSW

Lotnicza Akademia Wojskowa

Data opublikowania

2017

Liczba stron

387

ISBN

978-83-64636-08-0

Słowa kluczowe
PL
  • Lotnictwo wojskowe
  • Siły powietrzne
  • Wojna powietrzna
Rozdziały
Proces modernizacji oraz kierunki rozwoju rosyjskich sił powietrznych (s. 94-115)
Wybrane aspekty zastosowania bezzałogowych oraz autonomicznych platform w przyszłych nowoczesnych działaniach bojowych