Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Biblioteki wojskowe i ich zbiory w życiu żołnierzy polskich w latach 1918-1939

Authors

[ 1 ] Biblioteka Główna, Pion Prorektora ds. Naukowych, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bibliotekarstwo
  • Kultura książki
  • Patriotyzm
Pages (from - to)

257 - 266

Book

Kultura książki w humanistyce współczesnej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0