Processing may take a few seconds...

Article


Title

Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego jako zadanie samorządu lokalnego

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Published in

Przegląd Naukowo - Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa

Journal year: 2019 | Journal number: nr 1 (42)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Samorząd terytorialny
Pages (from - to)

227 - 240

Points of MNiSW / journal

5.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

20.0