Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Patriotyzm oficerów wojska polskiego : diagnostyka wartości

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN The patriotism of the Polish army officers : value diagnostics

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Oficerowie (wojsk.)
  • Patriotyzm
  • Postawy
  • Wojsko
  • Polska
Pages (from - to)

55 - 69

Comments

Bibliografia na stronach 67-68.

Book

Formy wzbogacania wychowania i zmniejszania zagrożeń społecznych

Presented on

XXV Tatrzańskie Sympozjum Naukowe "Edukacja jutra", 24-26.06.2019, Zakopane, Polska

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0