Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Konstruktywizm pedagogiczny : wybrane aspekty filozoficzno-praktyczne

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Konstruktywizm (filozofia)
  • Kształcenie
  • Pedagogika
Pages (from - to)

70 - 84

Book

Oblicza edukacji w prospektywnym oglądzie

Points of MNiSW / chapter

20.0