Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

System kształcenia oficerów w Siłach Zbrojnych RP

Autorzy

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.9] Pedagogika

Rok publikacji

2018

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data udostępnienia online

2018

Liczba stron

94

ISBN

9788375236934

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052545118905066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,System%20kszta%C5%82cenia%20oficer%C3%B3w&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • Wojsko Polskie (1944- )
  • Oficerowie
  • Szkolnictwo wojskowe
  • Polska
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0