Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Kierowanie szkoleniem Wojska Polskiego

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Szkolenie wojskowe
  • Polska
Pages (from - to)

223 - 246

Book

Edukacja całożyciowa : wybrane obszary

Presented on

IX Augustowskie Spotkanie Naukowe Edukacja w dialogu i perspektywie (prezentacje - polemiki - propozycje), 11-13.09.2017, Augustów, Polska

Points of MNiSW / chapter

20.0