Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

System rażenia w operacji połączonej

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2019

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2019

Liczba stron

284

ISBN

978-83-7523-683-5

Słowa kluczowe
PL
  • Operacje połączone
  • Połączone wsparcie ogniowe
  • Rażenie ogniowe
  • Wojska rakietowe i artyleria
  • Wsparcie ogniowe
Rozdziały
Istota systemu rażenia w operacji (s. 9-63)
Determinanty rażenia celów na poziomie operacyjnym (s. 87-103)
Zastosowanie relacji wsparcia ogniowego w dowodzeniu wojskami rakietowymi i artylerią (s. 175-180)
Taktyczne zespoły kontroli obszaru powietrznego w połączonym wsparciu ogniowym (s. 201-212)
Skuteczność rażenia ogniowego (s. 251-272)
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0