Processing may take a few seconds...

Article


Title

Zwalczanie grup dywersyjnych

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Published in

Przegląd Sił Zbrojnych

Journal year: 2017 | Journal number: nr 3

Article type

popular science article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Dywersja
  • Działania przeciwdywersyjne
  • Wojska obrony terytorialnej
  • Wojska specjalne
Pages (from - to)

23 - 27

License type

other

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

6 months after publication