Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Siły Powietrzne Federacji Rosyjskiej w świetle reform w Rosyjskich Siłach Zbrojnych w pierwszej dekadzie ich funkcjonowania

Authors

[ 1 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Federacja Rosyjska ;
  • Reforma ;
  • Siły powietrzne ;
  • Wojsko
Pages (from - to)

97 - 115

Book

Bezpieczeństwo i obronność : wczoraj, dziś, jutro

Presented on

VIII Konferencja doktorantów Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej, 26.05.2018, Warszawa, Polska

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20