Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Efekty dezinformacji

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Przegląd Sił Zbrojnych

Rocznik: 2019 | Numer: nr 5

Typ artykułu

artykuł popularnonaukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

150 - 155

URL

https://zbrojni.blob.core.windows.net/pzdata2/TinyMceFiles/psz5_2019.pdf

Typ licencji

inne

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana