Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Kształcenie oficerów Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych z przedmiotu "Operacje Informacyjne"

Authors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.5] Political science and public administration

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Informacja
  • Kształcenie
  • Operacje informacyjne
  • Siły zbrojne
  • Współpraca cywilno-wojskowa
Pages (from - to)

166 - 186

Book

Operacje informacyjne, rozpoznanie wojskowe i walka radioelektroniczna w systemie bezpieczeństwa informacyjnego państwa

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Ministry points / chapter

20.0