Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Administrowanie i zarządzanie w sektorze publicznym : teoria i praktyka

Redaktorzy

Rok publikacji

2019

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Bydgoszcz, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Wydawca z listy MNiSW

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Data opublikowania

2019

Liczba stron

294

ISBN

978-83-8018-232-5

Słowa kluczowe
PL
  • Sektor publiczny
  • Zarządzanie publiczne
Rozdziały
Administrowanie i zarządzanie przestrzenią kosmiczną (s. 119-138)
Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne