Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Analiza wybranych problemów z zakresu nauk społecznych

Redaktorzy

Rok publikacji

2019

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Lublin, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Tygiel

Data opublikowania

2019

Liczba stron

229

ISBN

978-83-65932-79-2

URL

http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/370/Analiza%20wybranych%20problem%C3%B3w%20z%20zakresu%20nauk%20spo%C5%82ecznych,%20tom%201.pdf

Słowa kluczowe
PL
  • NATO
  • Wojska obrony terytorialnej
Rozdziały
Obrona Terytorialna w wybranych państwach Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) (s. 138-149)
Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne