Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Praca komórki operacyjnej w czasie planowania działań

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Analiza strategiczna
  • Decyzje
  • Działania operacyjne
  • Zarządzanie strategiczne
Strony (od-do)

88 - 132

URL

https://sowa.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=2&typ=record&001=AONk19006523

Książka

Praca komórki operacyjnej na stanowisku dowodzenia

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0