Processing may take a few seconds...

Article


Title

Urządzenie i utrzymanie przepraw : dowodzenie

Authors

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Published in

Przegląd Sił Zbrojnych

Journal year: 2019 | Journal number: nr 2

Article type

popular science article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Forsowanie (wojsko)
  • Przeprawy wodne
  • Przeszkody wodne
Pages (from - to)

94 - 112

License type

other

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version