Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Planowanie działań inżynieryjnych z wykorzystaniem technologii informatycznych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2019

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Akademia Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2019

Liczba stron

366

ISBN

978-83-7523-697-2

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052541976305066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Planowanie%20działań%20inżynieryjnych%20z%20wykorzystaniem%20technologii%20informatycznych&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • Informatyzacja
  • Inżynieria wojskowa
  • Geoinformacja
  • Systemy informatyczne wojskowe
  • Wojska inżynieryjne
Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0