Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Uwarunkowania rozwoju Systemu Obrony Powietrznej Polski

Autorzy

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2019

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2019

Liczba stron

227

ISBN

978-83-7523-698-9

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma9912091478305606&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Uwarunkowania%20rozwoju%20Systemu%20Obrony%20Powietrznej%20Polski&sortby=date_d&facet=frbrgroupid,include,9066098108472132170&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • Obrona powietrzna
  • Obronność państwa
  • System obrony powietrznej
  • Polska
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 217-224.

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0