Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Odzwierciedlenie poglądów Paula Ladewiga w pierwszych regulaminach i wytycznych bibliotek wojskowych

Authors

[ 1 ] Biblioteka Główna, Pion Prorektora ds. Naukowych, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Biblioteki wojskowe
  • Ladewig Paul (1858-1940)
  • Regulaminy i instrukcje wojskowe
Pages (from - to)

57 - 73

URL

https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/2019/wokol-katechizmu-biblioteki-paula-ladewiga/

Book

Wokół "Katechizmu biblioteki" Paula Ladewiga

Presented on

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wokół Paula Ladewiga i jego "Katechizmu biblioteki", 3-4.06.2019, Bydgoszcz, Polska

Copyrights to the institution

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0