Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Odzwierciedlenie poglądów Paula Ladewiga w pierwszych regulaminach i wytycznych bibliotek wojskowych

Autorzy

[ 1 ] Biblioteka Główna, Pion Prorektora ds. Naukowych, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Biblioteki wojskowe
  • Ladewig Paul (1858-1940)
  • Regulaminy i instrukcje wojskowe
Strony (od-do)

57 - 73

URL

https://wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/2019/wokol-katechizmu-biblioteki-paula-ladewiga/

Książka

Wokół "Katechizmu biblioteki" Paula Ladewiga

Zaprezentowany na

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wokół Paula Ladewiga i jego "Katechizmu biblioteki", 3-4.06.2019, Bydgoszcz, Polska

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0