Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Działalność edukacyjno-wychowawcza polskich bibliotek wojskowych w II Rzeczypospolitej.

Autorzy

[ 1 ] Biblioteka Główna, Pion Prorektora ds. Naukowych, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2017

Typ książki

książka popularnonaukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Data opublikowania

2017

Liczba stron

205

ISBN

978-83-63050-51-1

URL

https://sowa.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk17001971

Słowa kluczowe
PL
  • Wychowanie obywatelskie
  • Biblioteki wojskowe
  • Polska
  • 1918-1939
Typ licencji

inne