Processing may take a few seconds...

Book


Title

Działalność edukacyjno-wychowawcza polskich bibliotek wojskowych w II Rzeczypospolitej.

Authors

[ 1 ] Biblioteka Główna, Pion Prorektora ds. Naukowych, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2017

Book type

popular science book

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Date of publication

2017

Number of pages

205

ISBN

978-83-63050-51-1

URL

https://sowa.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk17001971

Keywords
PL
  • Wychowanie obywatelskie
  • Biblioteki wojskowe
  • Polska
  • 1918-1939
License type

other