Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Identyfikacja wybranych aspektów cyberprzestrzeni w obszarze militarnym państwa

Authors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2016

Chapter type ---
Publication language

polish

Pages (from - to)

151 - 166

Book

Współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa wewnętrznego