Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Bezpieczeństwo informacji w wojskowych systemach łączności

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Łączność wojskowa
Pages (from - to)

187 - 203

Comments

Opis sporządzony nie z autopsji.

Book

Wpływ ochrony informacji niejawnych i danych osobowych na bezpieczeństwo państwa