Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wpływ współczesnych technologii informacyjnych na system obronny państwa

Authors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Społeczeństwo informacyjne
  • System obronny państwa
Pages (from - to)

127 - 150

Book

Bezpieczeństwo informacyjne w wymiarze systemowym

Points of MNiSW / chapter

5.0