Processing may take a few seconds...

Article

Title

Wykorzystanie technologii militarnych w zastosowaniach cywilnych na przykładzie rozwoju systemów bezzałogowych statków powietrznych (SBSP)

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2018

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2018 | Journal number: nr 11

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezzałogowe statki powietrzne
  • Lotnictwo cywilne
  • Lotnictwo wojskowe
  • Przemysły wysokiej techniki
  • Technika wojskowa
Pages (from - to)

474 - 483

Points of MNiSW / journal

8 [Unified list of scientific journals 2013-2016]