Processing may take a few seconds...

Article


Title

Wykorzystanie technologii militarnych w zastosowaniach cywilnych na przykładzie rozwoju systemów bezzałogowych statków powietrznych (SBSP)

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2018

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2018 | Journal number: nr 11

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezzałogowe statki powietrzne
  • Lotnictwo cywilne
  • Lotnictwo wojskowe
  • Przemysły wysokiej techniki
  • Technika wojskowa
Pages (from - to)

474 - 483

Ministry points / journal

8.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

8.0