Processing may take a few seconds...

Article

Title

Wielowymiarowość uwarunkowań pozyskiwania sprzętu wojskowego przez Inspektorat Uzbrojenia – kierunki zmian

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Title variant

EN Multidimensionality of Determinants of Acquiring Military Equipment by the Armament Inspectorate - Directions of Changes

Year of publication

2018

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2018 | Journal number: nr 11

Article type

scholarly article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Sprzęt wojskowy
  • Modernizacja
EN
  • Army
  • Military equipment
  • Modern technology
Pages (from - to)

399 - 413

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171557286?q=929791dc-34a8-46e5-8811-083985cb2d16$1&qt=IN_PAGE

Comments

Artykuł dostępny na płycie CD, stanowiącej integralną część numeru GMIL 11/2018. Zawiera streszczenie w języku angielskim.

Points of MNiSW / journal

8 [Unified list of scientific journals 2013-2016]

Publication indexed in

BazEkon | BazTech