Processing may take a few seconds...

Article


Title

Wielowymiarowość uwarunkowań pozyskiwania sprzętu wojskowego przez Inspektorat Uzbrojenia – kierunki zmian

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Title variant

EN Multidimensionality of Determinants of Acquiring Military Equipment by the Armament Inspectorate - Directions of Changes

Year of publication

2018

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2018 | Journal number: nr 11

Article type

scientific article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Sprzęt wojskowy
  • Modernizacja
EN
  • Army
  • Military equipment
  • Modern technology
Abstract

PL Od 2005 roku w resorcie obrony narodowej dokonano kilku prób doskonalenia wdrożonych rozwiązań w zakresie poprawy funkcjonowania systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego (SpW), stawiając za cel w szczególności jego uproszczenie, a przez to poprawę efektywności. Zasadniczym mankamentem podejmowanych działań naprawczych był jednak brak wskazywania wymiernych celów doskonalenia systemu pozyskiwania SpW oraz sposobu oceny ich stopniowego osiągania. Pomimo, że nastąpiła istotna zmiana jakościowa w zakresie funkcjonowania sytemu pozyskiwania SpW jednak nadal ten obszar wymaga doskonalenia i wprowadzania kolejnych zmian. (abstrakt oryginalny)

EN Since 2005, in the Ministry of National Defense, several attempts have been made to improve the acquisition system, aiming in particular at simplifying it and thus improving efficiency. However, the main drawback of the corrective actions taken was the lack of indicating quantifiable goals of improving the acquisition system and the method of assessing their gradual attainment. Although there has been a significant qualitative change in the functioning of the acquisition system, this area still needs improvement and subsequent changes. (original abstract)

Pages (from - to)

399 - 413

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171557286?q=929791dc-34a8-46e5-8811-083985cb2d16$1&qt=IN_PAGE

Comments

Artykuł dostępny na płycie CD, stanowiącej integralną część numeru GMIL 11/2018. Zawiera streszczenie w języku angielskim.

Points of MNiSW / journal

8.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

8.0

Publication indexed in

BazEkon | BazTech