Processing may take a few seconds...

Article

Title

Logistyka wielonarodowa jako filar zabezpieczenia logistycznego polskiego kontyngentu wojskowego

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2018

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2018 | Journal number: nr 11

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kontyngenty wojskowe
  • Wsparcie logistyczne
  • Zabezpieczenie logistyczne
  • Polska
Pages (from - to)

248 - 261

Points of MNiSW / journal

8 [Unified list of scientific journals 2013-2016]