Processing may take a few seconds...

Article

Title

Metoda Hellwiga jako metoda ilościowa doboru zmiennych do modelowania procesów logistycznych

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Title variant

EN Hellwig Method as a Quantitative Method Selection of Variables for Modeling Logistic Processes

Year of publication

2018

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2018 | Journal number: nr 11

Article type

scholarly article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Logistyka
  • Ekonometria
  • Modele matematyczne
  • Modelowanie
EN
  • Logistic
  • Econometric
Pages (from - to)

75 - 108

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171556841?q=6359c5d1-4142-4d5e-b2b4-0f49f7f5d3d0$1&qt=IN_PAGE

Comments

Zawiera streszczenie w języku angielskim. Artykuł dostępny na płycie CD, stanowiącej integralną część numeru GMIL 11/2018

Points of MNiSW / journal

8 [Unified list of scientific journals 2013-2016]

Publication indexed in

BazEkon | BazTech