Processing may take a few seconds...

Article


Title

Rola koopetycji w klastrach logistycznych

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.1] Economics and finance

Title variant

EN The role of coopetition in logistics clusters

Year of publication

2018

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2018 | Journal number: nr 11

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Klastry (ekonomia)
  • Konkurencyjność
  • Kooperencja
  • Logistyka
  • Zarządzanie strategiczne
Abstract

PL Streszczenie w języku angielskim

Pages (from - to)

546 - 578

Comments

Artykuł na płycie CD

License type

other

Points of MNiSW / journal

8.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

8.0