Processing may take a few seconds...

Article

Title

Bezpieczeństwo energetyczne Polski w świetle procesów modernizacji sieci kolejowej

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.1] Economics and finance

Title variant

EN Polish energetic safety in the light of modernization railway network

Year of publication

2018

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2018 | Journal number: nr 11

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo energetyczne państwa
  • Energetyka
  • Modernizacja
  • Surowce
  • Transport kolejowy
  • Polska
Date of online publication

2018

Pages (from - to)

516 - 539

Comments

Artykuł na płycie CD

Points of MNiSW / journal

8 [Unified list of scientific journals 2013-2016]