Processing may take a few seconds...

Article


Title

Bezpieczeństwo energetyczne Polski w świetle procesów modernizacji sieci kolejowej

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.1] Economics and finance

Title variant

EN Polish energetic safety in the light of modernization railway network

Year of publication

2018

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2018 | Journal number: nr 11

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo energetyczne państwa
  • Energetyka
  • Modernizacja
  • Polska
  • Surowce
  • Transport kolejowy
Abstract

PL Bezpieczeństwo energetyczne to bardzo ważne zagadnienie z punktu widzenia gospodarki kraju. Zapewnione jest poprzez utrzymanie ciągłości procesów produkcyjnych energii, która wytwarzana jest z surowców energetycznych. Miejsce ich występowania nie jest tożsame miejscom ich przetwarzania, dlatego konieczne jest wykorzystanie transportu w procesach logistycznych wytwarzania energii. Z uwagi na właściwości surowców, najlepszym środkiem ich transportu jest kolej. Jednak w wyniku intensywnych prac modernizacyjnych infrastruktury logistycznej na kolei, przepustowość sieci w ostatnich latach jest zmniejszona, co powoduje trudności ze sprawnym transportem surowców z kopalń do elektrowni. Wpływa to na zagrożenie procesów produkcyjnych, a w konsekwencji na bezpieczeństwo energetyczne Polski.

EN Energetic safety is very important topic from the national economic point of view. This safety is provided by maintenance continuity of energetic’s production process which is manufactured from energy resources. Places where they are extracted are not the same as places where they are processed. They need to be transported. The best way to transport energy resourcesis railway transportation. Unfortunately as the result of intense modernizations of Polish railway infrastructure there is many difficulties with transportation energy resources by railway from mines to power stations. That causes negative on productional processes and the level of Polish energetic safety.

Date of online publication

2018

Pages (from - to)

516 - 539

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-85c5baac-a6e2-4731-ad2a-33c63a7646a5

Points of MNiSW / journal

8.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

8.0