Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University. Part I, Issues of sociology

Rok publikacji

2018

Typ książki

monografia naukowa / materiały konferencyjne

Język publikacji

łotewski | angielski

Miejsce

Daugavpils, Łotwa

Wydawca

Daugavpils Universitāte

Data opublikowania

2018

Liczba stron

180

ISBN

978-9984-14-844-1

URL

http://humanitiessocial.lv/wp-content/uploads/2018/05/SZF-krajums_I_Sociologijas-aktualitates_2018.pdf

Rozdziały
The causes and consequences of Poles' labor migration - selected aspects (s. 26-35)
Redundancies of the military personnel – causes, scope and forms of support for the dismissed (s. 56-69)
Konferencja

International Scientific Conference ,,Social Sciences for Regional Development 2017", 20-21.10.2017, Daugavpils, Łotwa