Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Procesy informacyjne w edukacji obronnej

Authors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
  • Potrzeby informacyjne
  • Procesy informacyjne
  • Przetwarzanie informacji
  • Zarządzanie informacją
Pages (from - to)

113 - 130

Book

Procesy informacyjne w obronności i bezpieczeństwie. Teoria i praktyka

Points of MNiSW / chapter

20.0