Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Proces informacyjny w walce radioelektronicznej

Authors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Procesy informacyjne
  • Walka radioelektroniczna
Pages (from - to)

100 - 112

Book

Procesy informacyjne w obronności i bezpieczeństwie. Teoria i praktyka

Points of MNiSW / chapter

20.0