Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Bezpieczeństwo informacyjne organizacji

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Information security in organisations

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej

Rocznik: 2016 | Numer: nr 4 (105)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Przedsiębiorstwo
  • Zarządzanie
  • Polska
Streszczenie

PL W artykule zostały przedstawione rekomendowane metody projektowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji. W analizie uwzględniono istotę i elementy bezpieczeństwa informacji oraz relacje między nimi. Systemowe podejście do badanego obszaru wymagało charakterystyki podstaw prawnych oraz modeli bezpieczeństwa informacji (ISO/IEC oraz TISM). Ponadto przedstawione zostały metody wdrożenia i eksploatacji oraz monitorowania systemu bezpieczeństwa informacji w organizacji. Artykuł zamyka prezentacja wyników badań empirycznych przeprowadzonych przez autorki w jednostkach sektora publicznego i prywatnego oraz wnioski i rekomendacje w przedmiotowym zakresie.

EN The paper presents recommended methods of information security systems designs. The analysis comprises the essence and elements of information security, but also the relations between them. The systemic approach to the studied area required providing characteristics of legal basis and information security models – ISO/IEC and TISM. Also characterised were the implementation, exploitation, and monitoring methods of information systems. The paper concludes with a presentation of results of empirical research conducted in public and private sector entities, as well as conclusions and recommendations.

Strony (od-do)

167 - 187

Punktacja MNiSW / czasopismo

8,0

Publikacja indeksowana w

BazTech