Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Biblioteka Strategiczna. T. 1

Redaktorzy

Rok publikacji

2017

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Streszczenie

PL Zbiór artykułów naukowych wygłaszanych na sesjach i konferencjach naukowych, które odbyły się w ciągu ostatnich paru lat zarówno w Akademii Obrony Narodowej (dziś Akademii Sztuki Wojennej), jak i na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego i były poświęcone myśli strategicznej i roli planistyki wojennej w kształtowaniu bezpieczeństwa we współczesnym świecie. Chronologicznie zakres tematyczny prezentowanych tekstów jest bardzo szeroki, gdyż obejmuje czasy od wczesnego średniowiecza po wiek XXI i przemiany zachodzące w strategicznych koncepcjach prowadzenia działań wojennych, a także globalizację oraz jej wpływ na ewolucję strategii bezpieczeństwa.

Miejsce

Warszawa, Polska

Bellerive-sur-Allier, Francja

Wydawca

Wydawnictwo DiG Sp.j.

Wydawca z listy MNiSW

Wydawnictwo DiG

Data opublikowania

2017

Liczba stron

216

ISBN

978-83-286-0010-2

URL

http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4071445&fromLocationLink=false&theme=nukat

Słowa kluczowe
PL
  • Guevara, Ernesto (1928-1967)
  • Clausewitz, Carl von (1780-1831)
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Doktryna wojenna
  • Strategia
Rozdziały
Wojna partyzancka w poglądach Che Guevary : kontekst sztuki wojennej (s. 101-121)