Processing may take a few seconds...

Article


Title

Selected issues related to using new technologies of collecting and storing data in terms of National Security

Authors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2016

Published in

Przegląd Naukowo - Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa

Journal year: 2016 | Journal number: 2 (31)

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Łączność
  • Przetwarzanie danych
  • Technologia
Abstract

PL Opracowanie opisuje ogólne problemy dotyczące zastosowania nowoczesnych technologii do zbierania oraz przetwarzania danych, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo państwa. Autor skoncentrował swoją uwagę nie tylko na możliwościach gromadzenia danych poprzez sieci komputerowe. Zaprezentował przykłady zbierania informacji poprzez sieci telekomunikacyjne oraz przy pomocy innych środków i urządzeń.

EN Presented thesis describes general issues related to using new technologies of collecting and storing data, which can influence the national security. The author focused on not only the possibility of collecting data through computer networks. Methods of data collection through telecommunication networks as well as other means were also presented.

Date of online publication

2016

Pages (from - to)

79 - 90

URL

http://www.przeglad.wsb.net.pl/uploads/1/0/3/7/10371016/ca%C5%81o%C5%9A%C4%86_zn_31.pdf

Comments

Streszczenie w języku polskim.

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Ministry points / journal

9.0