Processing may take a few seconds...

Article


Title

RODO a Kościół Katolicki w Polsce. Określenie zakresu działalności Unii Europejskiej

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2018

Published in

Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

Journal year: 2018 | Journal volume: XXVIII | Journal number: 31

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Katolicyzm
  • Kościół katolicki
  • Ochrona danych osobowych
  • Polska
  • Prawo kanoniczne
  • Prawo wspólnotowe europejskie
  • Prawo wyznaniowe
  • Unia Europejska (UE)
Pages (from - to)

61 - 75

URL

http://www.stowarzyszeniekanonistow.pl/images/art_pdf/art_Zajac_31.pdf

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 73-74. Streszczenie w języku angielskim.

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

6.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

6.0