Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Modelowanie personelu wojskowego i cywilnego w systemie symulacyjnym

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej

Year of publication

2016

Chapter type ---
Publication language

polish

Pages (from - to)

136 - 153

Book

Modelowanie działań bojowych w systemie symulacyjnym JTLS. T. 2