Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Regime archives (1989-2017)

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] History

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

english

Keywords
EN
  • Archiwa państwowe
  • Komunizm
  • Polityka
  • Służba bezpieczeństwa
  • Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
  • Ustrój polityczny
  • Władza państwowa
Pages (from - to)

14 - 23

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 22-23.

Book

Memory of Nations Democratic Transition Guide : The Polish Experience

Points of MNiSW / chapter

5.0