Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zarządzanie zasobami logistycznymi w wielopodmiotowej, długotrwałej akcji ratowniczej

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Centrum Symualcji i Komputerowych Gier Wojennych | [ P ] employee

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Logistyka wojskowa
  • Ratownictwo
Pages (from - to)

29 - 72

Book

Wielowymiarowość współczesnej logistyki. Tom 1