Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Zarządzanie zasobami logistycznymi w wielopodmiotowej, długotrwałej akcji ratowniczej

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Centrum Symualcji i Komputerowych Gier Wojennych | [ P ] employee

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Logistyka wojskowa
  • Ratownictwo
Pages (from - to)

29 - 72

Book

Wielowymiarowość współczesnej logistyki. Tom 1