Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Kształcenie w wyższej uczelni - analiza problemu z uwzględnieniem specyfiki szkoły niepublicznej

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.3] Security studies

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Jakość kształcenia
  • Szkolnictwo niepubliczne
  • Szkolnictwo wyższe
Pages (from - to)

277 - 292

Comments

Bibliografia, netografia na stronie 292. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Kultura bezpieczeństwa : potrzeby i uwarunkowania. T. 3, Kultura i wychowanie