Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Kształcenie w wyższej uczelni - analiza problemu z uwzględnieniem specyfiki szkoły niepublicznej

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Jakość kształcenia
  • Szkolnictwo niepubliczne
  • Szkolnictwo wyższe
Pages (from - to)

277 - 292

Comments

Bibliografia, netografia na stronie 292. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Kultura bezpieczeństwa : potrzeby i uwarunkowania. T. 3, Kultura i wychowanie