Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Użycie Sił Zbrojnych RP w systemie reagowania kryzysowego – wybrane aspekty organizacyjno-prawne

Authors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2016

Chapter type ---
Publication language

polish

Book

Bezpieczne miasto w zagrożeniach środowiskowych. Ochrona ludności i ratownictwo