Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Związki pomiędzy jakością i logistyką w społeczeństwie sieciowym

Redaktorzy

| [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Język publikacji

polski

Wydawca

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Data opublikowania

2016

Liczba stron

218

ISBN

978-83-62785-14-8

Rozdziały