Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Wybrane problemy oceny ryzyka w systemach bezpieczeństwa

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2016

Chapter type ---
Publication language

polish

Book

Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu Kalisz 2016, tom 1, Skuteczność w zarządzaniu