Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Wybrane problemy oceny ryzyka w systemach bezpieczeństwa

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Ryzyko
  • System bezpieczeństwa państwa
Data udostępnienia online

2016

Książka

Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu Kalisz 2016, tom 1, Skuteczność w zarządzaniu