Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Powinności i wartości jako determinanty działania oficera (przyczynki teoretyczne do etyki oficerskiej)

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2016

Chapter type ---
Publication language

polish

Book

Współczesne wyzwania dowodzenia i zarządzania