Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Patriotyzm i sprawność jako elementy pedagogiki Kazimierza Denka w odniesieniu do oficerów WP

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału ---
Język publikacji

polski

Książka

Filozofia życia profesora Kazimierza Denka ( 1932-2016)