Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu logistycznym przedsiębiorstwa

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2016

Chapter type ---
Publication language

polish

Pages (from - to)

315 - 340

Book

Wymiary zarządzania ryzykiem w obrocie gospodarczym