Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Humanizm. Definicje - konteksty - inspiracje

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Humanizm (prąd)
Pages (from - to)

9 - 18

Book

Społeczne uwarunkowania bezpieczeństwa. Wybrane zagadnienia psychologii i socjologii. Cz. 2