Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Destrukcyjne zachowania jednostek i małych grup społecznych

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Dyskryminacja
  • Grupy społeczne
  • Interakcje społeczne
  • Stereotyp
  • Uprzedzenia
  • Zachowanie
Pages (from - to)

137 - 170

Book

Społeczne uwarunkowania bezpieczeństwa. Wybrane zagadnienia psychologii i socjologii. Cz. 2